Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Α.Π. 54/1997 [Μίσθωση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ηλεκτρολόγου.]

Μίσθωση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Η καταγγελία της σύμβασης πρέπει να γίνει εγγράφως και να καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση, άλλως αυτή είναι άκυρη και ο εργαζόμενος μπορεί είτε να θεωρήσει άκυρη την καταγγελία και να ζητήσει μισθούς υπερημερίας, είτε να παραιτηθεί ρητά ή σιωπηρά του δικαιώματος αυτού και, θεωρώντας έγκυρη την καταγγελία, να ζητήσει τη νόμιμη αποζημίωση. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ηλεκτρολόγου. Περιστατικά. Δεκτή η αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως. Αναιρεί την 458/94 Εφ. Κρήτης.

 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία