Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Ποινικό Δίκαιο

  • Συνηγορία  - Υπεράσπιση κατηγορουμένου ή κρατουμένου για πλημμελήματα και κακουργήματα στους τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας: Πρωτοβάθμια – Εφετείο – Άρειος Πάγος (αναίρεση)
  • Ποινική δίωξη – Διαδικασία – Ακροατήριο: Νομικές Συμβουλές και Υποστήριξη σε όλα τα στάδιά της
  • Αντιπροσώπευση κατηγορουμένου 

Διοικητικές Διαφορές

  • Προσφυγές κατά ατομικών διοικητικών Πράξεων κάθε Δημόσιας Αρχής: Πράξεις επιβολής προστίμου, Διοικητικών Κυρώσεων κ.λπ.
  • Ενδικοφανείς προσφυγές (ενστάσεις) ενώπιον διοικητικών επιτροπών και δικαστηρίων όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας: Διοικητικό Πρωτοδικείο – Εφετείο – Συμβούλιο Επικρατείας  
  • Ομαδικές προσφυγές Μελών Συλλογικών Φορέων

Δίκαιο Ενέργειας - Περιβάλλοντος

  • Συμβάσεις κατασκευής – συντήρησης έργων εναλλακτικών πηγών ενέργειας
  • Επιχειρήσεις Παραγωγής – Διανομής Ενέργειας (Αιολικοί σταθμοί, Φωτοβολταϊκά πάρκα κ.λπ.)
  • Αδειοδότηση – Επιδότηση – Χρηματοδότηση
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία