Δικηγορικό γραφείο Ηράκλειο | Δικηγόρος Ηράκλειο

skip to main content

Νομικές Υπηρεσίες

Στους τομείς εξειδικευμένης δραστηριότητας, το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW:

  • Εκπροσωπεί τους Πελάτες του:
    • ενώπιον Εθνικών Δικαστηρίων (Ποινικών, Πολιτικών, Διοικητικών) 
    • ενώπιον Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων   
    • ενώπιον διοικητικών Επιτροπών και κάθε Διοικητικής Αρχής.
  • Εκπονεί ειδικές Μελέτες και Γνωμοδοτήσεις.
  • Παρέχει Νομικές Συμβουλές.
 

Το Δικηγορικό Γραφείο ZYGOS LAW κατόρθωσε να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία υπόθεση ιδιαίτερου βαθμού δυσκολίας, αλλά και ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, που αφορούσε σε θέματα διαδικτύου. Θερμά ευχαριστήρια στους βασικούς ιδρυτές για την άρτια, ταχύτατη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών μας.

OnDesign
προηγούμενο επόμενο
σύνδεσμοι επικοινωνία